Chào bạn!

Board Game For Sale

Xem Thêm

Board Game For Sale

Giá Gốc: 65.000 ₫

Special Price 40.000 ₫

Tình Trạng: Còn hàng

Board Game For Sale của 7 Gift Shop - Quà Tặng - Quà Lưu Niệm là cần bán một cách nhanh chóng, vui vẻ trò chơi trên danh nghĩa về mua bán bất động sản. Trong các trò chơi của hai giai đoạn riêng biệt, người chơi đầu tiên trả giá cho một số tòa nhà sau đó, sau khi tất cả các tòa nhà đã được mua, bán các tòa nhà cho lợi nhuận lớn nhất có thể.Các Überplay 2005 Edition có nghệ thuật mới, các quy tắc thay đổi phân phối thẻ, nó thể chứa 3-6 người chơi.Gryphon 2009 Edition sử dụng nghệ thuật Überplay cho khuôn mặt của các thẻ tài sản, trong khi thay thế hầu hết các nghệ thuật khác. Các quy định là giống như các phiên bản Überplay, với ngoại lệ của quy tắc làm tròn số.

Mô Tả

Chi tiết

Board Game For Sale của 7 Gift Shop - Quà Tặng - Quà Lưu Niệm là cần bán một cách nhanh chóng, vui vẻ trò chơi trên danh nghĩa về mua bán bất động sản. Trong các trò chơi của hai giai đoạn riêng biệt, người chơi đầu tiên trả giá cho một số tòa nhà sau đó, sau khi tất cả các tòa nhà đã được mua, bán các tòa nhà cho lợi nhuận lớn nhất có thể.Các Überplay 2005 Edition có nghệ thuật mới, các quy tắc thay đổi phân phối thẻ, nó thể chứa 3-6 người chơi.Gryphon 2009 Edition sử dụng nghệ thuật Überplay cho khuôn mặt của các thẻ tài sản, trong khi thay thế hầu hết các nghệ thuật khác. Các quy định là giống như các phiên bản Überplay, với ngoại lệ của quy tắc làm tròn số.

Các nhận xét

Bạn có thể cũng thích các sản phẩm dưới đây

Các Nhãn Sản Phẩm

Sử dụng khoảng trắng để các nhãn riêng biệt. Sử dụng dấu ngoặc đơn (') cho các cụm từ.