Chào bạn!

Aquarius Board game

Xem Thêm

Aquarius Board game

Giá Gốc: 100.000 ₫

Special Price 40.000 ₫

Tình Trạng: Còn hàng

Aquarius Board game của 7 Gift Shop - Quà Tặng - Quà Lưu Niệm là các trò chơi thẻ hấp dẫn đó là loại giống như cờ domino Bảo Bình có ba loại thẻ (chỉ tốt hơn!):. Yếu tố, mục tiêu, và hành động thẻ phần tử được chơi giống như cờ domino, với mỗi người chơi cố gắng để giành chiến thắng bằng cách kết nối bảy tấm của một cụ thể thẻ mục tiêu yếu tố. xác định yếu tố mỗi người chơi sẽ sau, và thẻ hành động cho phép người chơi để rung lên những hành động trong năm cách khác nhau. trò chơi là nhanh chóng, vui vẻ, đầy màu sắc, và dễ dàng để tìm hiểu.

Mô Tả

Chi tiết

Aquarius Board game của 7 Gift Shop - Quà Tặng - Quà Lưu Niệm là các trò chơi thẻ hấp dẫn đó là loại giống như cờ domino Bảo Bình có ba loại thẻ (chỉ tốt hơn!):. Yếu tố, mục tiêu, và hành động thẻ phần tử được chơi giống như cờ domino, với mỗi người chơi cố gắng để giành chiến thắng bằng cách kết nối bảy tấm của một cụ thể thẻ mục tiêu yếu tố. xác định yếu tố mỗi người chơi sẽ sau, và thẻ hành động cho phép người chơi để rung lên những hành động trong năm cách khác nhau. trò chơi là nhanh chóng, vui vẻ, đầy màu sắc, và dễ dàng để tìm hiểu.

Các nhận xét

Bạn có thể cũng thích các sản phẩm dưới đây

Các Nhãn Sản Phẩm

Sử dụng khoảng trắng để các nhãn riêng biệt. Sử dụng dấu ngoặc đơn (') cho các cụm từ.