Chào bạn!

Bảng Phóng Phi Tiêu 17 Inch

Xem Thêm

Bảng Phóng Phi Tiêu 17 Inch
84.000 ₫

Tình Trạng: Còn hàng

Bảng Phóng Phi Tiêu 17 Inch của 7 Gift Shop - Quà Tặng - Quà Lưu Niệm sẽ làm cho bạn bớt đi rất nhiều căng thẳng sau cả ngày làm việc, bạn cũng có thể sắm cho mình một cái tại phòng làm việc của cơ quan bạn giải trí bất cứ khi nào bạn cảm thấy căng thẳng.
Mô Tả

Chi tiết

Bảng Phóng Phi Tiêu 17 Inch của 7 Gift Shop - Quà Tặng - Quà Lưu Niệm sẽ làm cho bạn bớt đi rất nhiều căng thẳng sau nhũng ngày làm việc, hoặc bạn cũng có thể sắm cho mình một cái tại phòng làm việc của cơ quan bạn giải trí bất cứ khi nào bạn cảm thấy căng thẳng.

Sản phẩm là một bảng phi tiêu làm bằng gỗ với bộ 6 phi tiêu đầu kim loại nhọn. Bảng phi tiêu gồm 2 mặt với các hình thức tính điểm khác nhau, chơi chán mặt này có thể quay sang chơi mặt kia.

Các kích thước của bảng phóng phi tiêu gồm: 12 inch, 15 inch, 17 inch.....

Tham khảo thêm các mẫu Bảng Phóng Phi Tiêu tại đây.

Các nhận xét

Bạn có thể cũng thích các sản phẩm dưới đây

Các Nhãn Sản Phẩm

Sử dụng khoảng trắng để các nhãn riêng biệt. Sử dụng dấu ngoặc đơn (') cho các cụm từ.