Chào bạn!

CashFlow

Xem Thêm

CashFlow
360.000 ₫

Tình Trạng: Còn hàng

CashFlow của 7 Gift Shop - Quà Tặng - Quà Lưu Niệm là một trò chơi chiến lược, khám phá dành cho 4-6 người chơi. Trò chơi này tạo cho người chơi thói quen quản lý tài khoản nợk, tài sản thu nhập, chio phí và cách điều khiển dòng tiền của bản thân thông qua các cơ hội đầu tư, giao dịch giống như đời thực.

* Các Field Cần Điền

Mô Tả

Chi tiết

CashFlow của 7 Gift Shop - Quà Tặng - Quà Lưu Niệm là một trò chơi chiến lược, khám phá dành cho 4-6 người chơi, Game Cashflow là một trò chơi giáo dục tài chính được thiết kế bởi Robert Kiyosaki ( Tác gỉa cuốn sách " Cha giàu, Cha nghèo ").  Trò chơi này tạo cho người chơi thói quen quản lý các tài khoản nợ, tài sản, thu nhập, chi phí và cách điều khiển dòng tiền của bản thân  thông qua các cơ hội đầu tư, giao dịch giống như đời thực.

Các nhận xét

Bạn có thể cũng thích các sản phẩm dưới đây

Các Nhãn Sản Phẩm

Sử dụng khoảng trắng để các nhãn riêng biệt. Sử dụng dấu ngoặc đơn (') cho các cụm từ.