Chào bạn!

Cây Phi Tiêu Loại Tốt (1 Bộ 3 Cây Phi Tiêu Chất Liệu Đồng)

Xem Thêm

Cây Phi Tiêu Loại Tốt (1 Bộ 3 Cây Phi Tiêu Chất Liệu Đồng)
130.000 ₫

Tình Trạng: Còn hàng

Cây Phi Tiêu 02 (1 Bộ 3 Cây Phi Tiêu Chất Liệu Đồng) của 7 Gift Shop với thân bằng đồng chắc chắn hơn, dài hơn, nặng hơn, phóng đã tay và chính xác hơn!!! Có 02 màu cờ chủ đạo là: Anh và Mỹ. Mỗi bộ gồm 3 cây phi tiêu

Mô Tả

Chi tiết

Cây Phi Tiêu 02 (1 Bộ 3 Cây Phi Tiêu Chất Liệu Đồng) của 7 Gift Shop với thân bằng đồng chắc chắn hơn, dài hơn, nặng hơn, phóng đã tay và chính xác hơn!!! Có 02 màu cờ chủ đạo là: Anh và Mỹ ngoài ra, tuỳ theo mỗi đợt hàng mà còn có những mẫu cờ khác nhau. Mỗi bộ gồm 3 cây phi tiêu như hình dưới.

Tham khảo thêm các mẫu Bảng Phóng Phi Tiêu tại đây.

Các nhận xét

Bạn có thể cũng thích các sản phẩm dưới đây

Các Nhãn Sản Phẩm

Sử dụng khoảng trắng để các nhãn riêng biệt. Sử dụng dấu ngoặc đơn (') cho các cụm từ.